STATYSTYKA: Analizy, zadania, projekty, prace @ SPSS, Excel,

Poznań
50 zł/h
Statystyka - pomoc w analizach statystycznych do prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), naukowych (m.in. statystyka, psychologia, socjologia, ekonomia, edukacja, itp.), badań rynkowych oraz wielu innych

SPSS, Excel, R, RStudio, SAS

Opracowanie z przystępnym opisem, interpretacja wyników

Testowanie hipotez, testy parametryczne i nieparametryczne, p-wartość
Rozkład normalny, chi-kwadrat, t-Studenta, F, Poissona oraz wiele innych
Statystyki opisowe, korelacje, test t-Studenta, analiza regresji, analiza wariancji, (uogólnione) modele liniowe, analiza czynnikowa, analiza dyskryminacyjna, analiza skupień, skalowanie wielowymiarowe, statystyka bayesowska (np. modele hierarchiczne, MCMC), analiza szeregów czasowych, projektowanie eksperymentów, analiza przeżycia (survival analysis), statystyka obliczeniowa (np. metoda Monte Carlo, bootstrap, algorytm EM), statystyka przestrzenna, oraz wiele innych

13-letnia praktyka, magister statystyki oraz psychologii, doktorant PAN

Profesjonalnie, szybko i niedrogo

Usługa możliwa także w języku angielskim - wieloletnie doświadczenie w realizacji statystycznych usług dla klientów anglojęzycznych, dyplom brytyjskiej uczelni
Rafał Statystyk
571278860
Zobacz profilwyślij zapytanie

Ogłoszenia powiązane

ry-diplomer.com/

baden-medservice.com

оптимизация и продвижение