MECHANIKA - zadania, projekty, prace

Gdańsk
Do ustalenia
Witam!

Oferuję wykonanie projektów i zadań z:
- MECHANIKA TEORETYCZNA - belki (proste, gerberowskie), ramy, kratownice itp.,
- WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW - wyznaczanie wykresów sił normalnych, tnących i momentów; charakterystyki geometryczne figur płaskich (środek ciężkości, momenty statyczne, momenty bezwładności, główne centralne osie bezwładności, główne centralne momenty bezwładności, wskaźnik wytrzymałości, rdzeń przekroju); przemieszczenia liniowe i kątowe metodą Clebsha,Mohra, Maxwella-Mohra, Castigliano; wyboczenie prętów prostych; linie wpływu itp.
- MECHANIKA BUDOWLI - układy niewyznaczalne (metoda sił, metoda przemieszczeń, metoda elementów skończonych MES) z wpływem obciążeń statycznych, termicznych i podatności podpór; przemieszczenia węzłów konstrukcji – metoda Maxwella – Mohra; linie wpływu; drgania własne


Projekty wykonywane starannie i w rozsądnej cenie.

KONTAKT:
e-mail: [email protected]
www.baden-medservice.com

seo оптимизация