JĘZYK POLSKI - KOREPETYCJE - PRZYGOTOWANIE DO MATURY

Częstochowa
40 - 50 zł/h
Drogi Uczniu! Szanowny Rodzicu!

Mam na imię Marcin, jestem nauczycielem z dziesięcioletnim doświadczeniem nauczania i przygotowywania do egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie (na poziomie podstawowym i rozszerzonym).

Z wykształcenia jestem magistrem filologii polskiej oraz politologiem z uprawnieniami dodatkowej specjalności nauczycielskiej w zakresie „Wiedzy o społeczeństwie”.

Oferuję indywidualne korepetycje, których poziom trudności i program dostosowany będzie do potrzeb konkretnego ucznia. Miła atmosfera podczas zajęć oraz dogodna lokalizacja w centrum Częstochowy, to dodatkowe zalety proponowanej współpracy, które uzupełnia możliwość spotkań przed lub po szkole – zależnie od planu.

Cena zajęć jest zależna od ich intensywności oraz zakresu materiału – lekcje w wymiarze 60min., 90min., 120min. Cena lekcji w wymiarze jednej godziny zegarowej z zakresu materiału szkoły średniej i przygotowania do matury na poziomie podstawowym wynosi 40 zł, lekcje w wymiarze 90 min. to koszt rzędu 60 zł za spotkanie. Z kolei cena lekcji obejmująca poziom rozszerzony to 50 zł/60 min., 70 zł/90 min. - przy umówieniu się na dwie godziny zegarowe cena wynosi 40 zł/1h. Istnieje możliwość spotkań w wakacje oraz zajęć w grupach dwuosobowych - cena do ustalenia. W razie zainteresowania współpracą proszę o kontakt telefoniczny.

W ramach zajęć:

- przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym - praca na arkuszach egzaminacyjnych oraz materiałach autorskich,
- bieżąca pomoc w lekcjach z zakresu szkoły średniej - nadrabianie zaległości, przygotowanie do olimpiad,
- nauka pisania wypracowań typu maturalnego - doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (rozprawki), interpretacji tekstu poetyckiego oraz ćwiczenie analiz porównawczych różnych typów tekstów kultury,
- ćwiczenie czytania ze zrozumieniem w oparciu o teksty publicystyczne, popularnonaukowe lub polityczne - rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w tekście, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,
- doskonalenie zdolności rozumowania, argumentowania, wnioskowania oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy, rozwijanie zdolności rozpoznawania znaczeń przenośnych, zadawania pytań i określania tezy,
- doskonalenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania tekstów o języku, tekstów literackich i ikonicznych, ćwiczenie i rozwijanie biegłości w formułowaniu oraz uzasadnianiu własnego stanowiska,
- analiza różnych tekstów kultury (utworów literackich, dzieł plastycznych, architektonicznych, muzycznych, filmowych, teatralnych),
- przygotowanie do matury ustnej - doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi monologowej na określony temat (zgodnej z zasadami kultury żywego słowa, poprawności językowej, kompozycyjnej, stylistycznej, a także zgodnej z zasadami logiki i retoryki), przywoływania różnych kontekstów, prezentacji dojrzałości intelektualnej oraz orientacji w problemach kultury, literatury i języka,
- powtórki z epok literackich, obowiązujących lektur, teorii literatury oraz nauki o języku (gramatyki),
- poprawa matury - według "starej" i "nowej" formuły egzaminu dojrzałości,
materiały dydaktyczne oraz wiele pomocy naukowych do każdej lekcji - ćwiczenia, testy, arkusze zgodne z podstawą programową MEN i standardami CKE.

Doświadczenie:
Dziesięcioletnie doświadczenie w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie.

Wykształcenie:
1. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia polska, w zakresie specjalności nauczycielskiej oraz specjalizacji: edukacja dziennikarska.
2. Dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku politologia, w zakresie specjalizacji europejskiej.
3. Zaświadczenie o ukończeniu dodatkowej specjalności nauczycielskiej w zakresie Wiedzy o społeczeństwie.
Marcin K.
Marcin K.
(20)
796635001
Zobacz profilwyślij zapytanie

Zapisz się na newsletter

Dziękujemy! Twój adres e-mail został zapisany.