JĘZYK POLSKI - KOREPETYCJE - PRZYGOTOWANIE DO MATURY

Częstochowa
30 - 60 zł/h
Drogi Uczniu! Szanowny Rodzicu!

Mam na imię Marcin, jestem nauczycielem z dziesięcioletnim doświadczeniem nauczania i przygotowywania do egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie (na poziomie podstawowym i rozszerzonym). Z wykształcenia jestem magistrem filologii polskiej oraz politologiem z uprawnieniami dodatkowej specjalności nauczycielskiej w zakresie „Wiedzy o społeczeństwie”.

Oferuję indywidualne korepetycje, których poziom trudności i program dostosowany będzie do potrzeb konkretnego ucznia (istnieje również możliwość umówienia się na lekcje w grupach dwuosobowych). Miła atmosfera podczas zajęć oraz dogodna lokalizacja w centrum miasta, to dodatkowe zalety proponowanej współpracy, które uzupełnia możliwość spotkań przed lub po szkole – zależnie od planu. Jakość świadczonych przeze mnie usług potwierdzają pozytywne opinie i komentarze, które można znaleźć w Internecie na innych stronach poświęconym korepetycjom.

Cena zajęć jest zależna od intensywności oraz zakresu materiału – lekcje w wymiarze 45min., 60min., 90min. (Możliwość spotkań w wakacje.) W razie zainteresowania współpracą proszę o kontakt telefoniczny - 796635001.

W ramach zajęć:
- nauka pisania wypracowań typu maturalnego – doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (rozprawki), interpretacji tekstu poetyckiego oraz ćwiczenie analiz porównawczych różnych typów tekstów kultury,
- ćwiczenie czytania ze zrozumieniem w oparciu o teksty publicystyczne, popularnonaukowe lub polityczne – rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w tekście, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, doskonalenie zdolności rozumowania, argumentowania, wnioskowania oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy, rozwijanie zdolności rozpoznawania znaczeń przenośnych, zadawania pytań i określania tezy,
- doskonalenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania tekstów o języku, tekstów literackich i ikonicznych, ćwiczenie i rozwijanie biegłości w formułowaniu oraz uzasadnianiu własnego stanowiska,
- analiza różnych tekstów kultury (utworów literackich, dzieł plastycznych, architektonicznych, muzycznych, filmowych, teatralnych),
- przygotowanie do matury ustnej – doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi monologowej na określony temat (zgodnej z zasadami kultury żywego słowa, poprawności językowej, kompozycyjnej, stylistycznej, a także zgodnej z zasadami logiki i retoryki), przywoływania różnych kontekstów, prezentacji dojrzałości intelektualnej oraz orientacji w problemach kultury, literatury i języka,
- pomoc w redagowaniu różnego typu prac pisemnych – literackich, językowych, z zakresu gramatyki i wiedzy o języku oraz korespondencji sztuk,
- powtórki z epok literackich, obowiązujących lektur, teorii literatury oraz nauki o języku (gramatyki),
- poprawa matury - według "starej" i "nowej" formuły egzaminu dojrzałości,
- materiały dydaktyczne oraz wiele pomocy naukowych do każdej lekcji (ćwiczenia, testy, arkusze zgodne ze standardami MEN i CKE).
Marcin K.
Marcin K.
(5)
796635001
Zobacz profilwyślij zapytanie