język polski

Gdańsk
30 zł/h
Pomogę w nauce gramatyki, ortografii oraz przyswojeniu wiedzy z zakresu literatury. Przedstawię zarówno teorię oraz praktykę. Nauczę analizować dzieła literackie, obrazy, etc. Nauczę pisać wszelkie prace pisemne, prezentacje. Przygotuję do sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, konkursów. Pomogę nadrobić zaległy materiał. Jestem osobą łatwo nawiązującą kontakt i odpowiedzialną.
Klaudia Kowalczyk
664224678
Zobacz profilwyślij zapytanie